Vánoční večírek 19.12.2019

Rok 2019 uzavřel CS STEEL a.s. na Vánočním večírku 19.12.2019. Po tradiční prezentaci důležitých i úsměvných momentů roku, báječném rautu, došlo i na představení „nováčků“ v naší firmě. Každý musel představit sám sebe různou formou, např. písní, přednesem básniček, což přispělo ke všeobecnému veselí. Vše završila tombola, kde každý účastník vyhrál. Děkujeme všem spolupracovníkům za pracovní úsilí v roce 2019 a přejeme všem hodně štětí, zdraví a úspěchů v roce 2020, kdy naše společnost oslaví 10 let od jejího vzniku.