Obědy pro Ukrajinské děti

Pomáháme v této nelehké situaci dětem, které uprchli válečnému konfliktu. Rozhodli jsme se 20 dětem v Hranicím hradit obědy ve školní jídelně až do konce školního roku.

Věříme, že solidarita se zasaženými lidmi je důležitá a jsme vděční všem, kteří pomáhají jakýmkoli způsobem.