Jsme v NOVÉM!

V pátek 16.3 po obědě jsme začali stěhovat kanceláře do naší nové centrály. Přestože bylo špatné počasí a pršelo, nakonec z toho byla dobrá teambuildingová akce. Skončili jsme pozdě odpoledne, někteří i později, protože si měli stále, co říci.

V úterý 20.3 jsme začali stěhovat stroje střediska přesného obrábění. To už bylo jiné „kafe“ a museli jsme pozvat firmu, která nám tyto stroje odstěhovala. mezitím se ještě pohybovala parta, která stavěla jeřáb budoucího skladu kulatin.

Děkuji všem kolegům za opravdu ukázkový příklad sounáležitosti s firmou, opravdu našlo se dost ochotných rukou pomoci (i naši obchodníci přijeli na pomoc).

Děkuji zvláště Jirkovi Pitrunovi a Lukáši Drexlerovi, že vše proběhlo dle plánu, ale i dodavatelským firmám, které prováděly stěhování, montáž rozvodů vzduchu a elektřiny.

Tomáš Perutka